Product ID S890003
Vector name pLightSwitch_3UTR
Insert name R03_3UTR
Insert length 781 bp
Restriction sites NHE1XHO1
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence

GTTTTCCTGTTTCCAGCACTTCATGTGCCATGAGACTTTCCTTCTATCTTGAAATGAAACCA
GGGAAGCCCACTCAGCACTTTCACAGCTTTGAAATATATGCCAGAATTATTCTTCTGACAAC
CCCCATTACCTAAAACCAAGGCATTCAAACAAATGTGACATAAATGCAGTTACACTTCTCAC
TACCACCATCCGCCATACTCACAAATATAAATGTTATCTGGAATATTAGCATCCTAAAGGAG
GCAGTGTTTTACATGATATTTTCAGGACTTCGCCATCTGGGTCAACAGTATACTTTCTAAAG
AATTTTTAAGATGACATCATAAAGAACTGATATAATTGAACTTTTATATTAAAACTTCAATA
CTGACATGAAATCACTATTTGGATATATATTTAAGCCAAGAAAATGCCTCATGTAGTTATGC
TGTAACATTGTATAAAAGAAGACTTTAAAACATGAATTTTACTGCAAAATGTCATGTTCACT
CTGCAGGCATCTTGCTAAGATGATCAACTGAATTCAAGGGATGTCTCTAGGATATCTTCAGA
TAGAAACCATTTACCACATTTGAGTTCTTGGTGAAAATTCAGAGACATAACACAATATTTAT
CAAAAATACTATTGGTAGAGATCATGCCATAAAAATTTGCTAAAATTAAACAGACTAATTAC
CTTGGTAATTAACATCAATAGACATGAGGCCATCTAGATTATTCATAATAAAGTGAATACTG
AAATTGTACACCACTCAGATTGATAAGGAAAACTGAT