Product ID S890004
Vector name pLightSwitch_3UTR
Insert name R04_3UTR
Insert length 778 bp
Restriction sites NHE1XHO1
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence

agtctgttgattccaaaatccaccctctttcTTTTTCCAAATAGTTTCTGACCTCCTAAAGTT
GATGGCACAGCAGAGGAGAAAAGCAATTTATTTACTCATCAGTTCATCCCAGACACTGGCAAT
ACAACAGTGAATCAAACCAGCTGCCTCCCTGGTGACAGCTATGTTCTGGTACAGATTGCATTT
TGAGAGTCCCAGAGATGGTATCTCTCCATGAGTGCCTCATAGAGGAGGTGATGTCAGAGCAGG
GTTTTGAGGAATGGAAAGCATCTGCAAAGGAGATTATGAGAGAAGCTCATGGCAAAGACAAGA
GCAGCAGCAAATGTGGAGGTGGGAAAATAAAAGGTGTTGCCTGAGGAGAAACAAATGAGCCTA
TTGGGGGTCTTGTGGGGAGACCCCCACAAGACTTATCTATCTTCTAGGAAGATAAATATGTAT
AAGGAAAAGAGCTCAGGGCCATCTGGTGGGATCTCTGAATACCAGGATTGAAGGGAATGGAAT
GGGGTAAGACTGGGACCTGAGTCCTCCAGAACAGAGCAGATGCTGAGTGTCAGGGACTTCCTT
GGGTCTCTGCTGACTTCTGCTCCATATTTATTTCCTCCTCCCACCAAGCGCACCTAGATGTTT
TCTCTGGGGGAACATCTCTTCCTCATTTTCACCTGTGTGGCTTAGGTGGGATTGGCCCCACCC
TTCCCAAAGAGTAGGACCTGCTACTTGATCAACTTTTCTCATTCTCCTGGATGCAGAGATTGA
TACGAGATCATGGAACCCAATC